Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor alle deelnemers en/of gebruikers van deze website. Door gebruik van de website geeft u akkoord op deze gebruikersvoorwaarden.

Intellectuele Eigendom

Aan alle materialen op deze website, zoals teksten, namen, afbeeldingen, fotomateriaal, illustraties, grafisch materiaal en logo’s, zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten én die van partners behoudt React Audiovisueel BV, alsmede JPG Online Services, zich alle rechten hiervoor.

Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen, kopiëren of voor commerciële doeleinden te gebruiken, zonder expliciete schriftelijke toestemming van React Audiovisueel BV of de betreffende partner(s). Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Disclaimer

Het gebruik van deze website is geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker. React Audiovisueel BV, noch haar partners zoals deze genoemd worden op deze website, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik aan de website, noch voor directe noch voor indirecte schade die ontstaat door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website.

React Audiovisueel BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website voor zover die door derden wordt aangeboden. React Audiovisueel BV behoudt zich het recht voor om aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, overeengekomen voorwaarden en/of de etiquette.

Inhoud van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties, grafische uitingen en logo’s op deze website worden door React Audiovisueel BV slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten.

React Audiovisueel BV garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website t.a.t. en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, om u meer service te kunnen bieden tijdens uw gebruik. Door cookies worden organisaties in staat gesteld om op een handige manier informatie te verzamelen en te gebruiken, zodat uw gebruikerservaring kan worden verbeterd.

Cookies zorgen ervoor dat uw voorkeuren worden onthouden en dat inloggegevens of online aankopen bewaard blijven. Ook geven cookies informatie aan websitebeheerders over het gebruik van hun website, teneinde hier informatie uit te halen.

Ook houden sommige cookies uw navigatiegedrag op internet bij om gericht adverteren mogelijk te maken, zodat u enkel advertenties te zien krijgt die bij uw voorkeuren aansluiten.

Bij het gebruik van deze website van React Audiovisueel BV kan door React Audiovisueel BV en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. React Audiovisueel BV maakt vooral gebruik van analytische cookies om het gebruik van de Walkro BV website te kunnen analyseren.

Op ieder gewenst moment kunt u de cookies op uw computer verwijderen. Hierdoor zult u wel uw voorkeuren op sommige websites opnieuw moeten instellen, of u zult op sommige websites opnieuw moeten inloggen. Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op en worden niet gebruikt om een tot een persoon herleidbaar profiel op te bouwen.